Waardevol? Delen wordt gewaardeerd:


Belastingsadvies en belastingsconsulenten

De titel van Belastingconsulent


In Belgie bestaat nationale regulering met betrekking tot de titel "Belastingconsulent". Het is vanuit de wet (art. 34 van de Wet van 22 april 1999) een ieder verboden de titel van "Belastingconsulent" te voeren, tenzij men daartoe als bevoegd is aangemerkt door het I.A.B. (Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten). De titel worden gedragen vanaf de dag dat het lid wordt ingeschreven op het tableau van de leden van het Instituut. http://www.iec-iab.be/nl


Het is echter een ieder toegestaan om belastingplichtigen te vertegenwoordigen, advies over alle belastingaangelegenheden te verstrekken en belastingplichtigen in de vervulling van hun fiscale verplichtingen bij te staan, met het voorbehoud dat een externe accountant een belastingplichtige niet mag vertegenwoordigen als hij voor diezelfde belastingplichtige een bijzondere controleopdracht heeft uitgevoerd.


Bevoegdheden van de belastingconsulent:


Hoewel enkel het dragen van de titel van belastingconsulent gereglementeerd is, definieert de wet toch de activiteiten van de belastingconsulent:


Advies aan belastingplichtigen in fiscale zaken


  • Het fiscaal systeem is bijzonder complex, zowel in België als in het buitenland. Ter zake advies verlenen is het vakgebied van de belastingconsulent.Belastingplichtigen bijstaan bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen.


  • Het opstellen van aangiften en bezwaarschriften. Dit zowel voor de directe belasting, als voor de btw en de andere fiscale verplichtingen.Vertegenwoordigen van belastingplichtigen voor fiscale administraties


 


Bijhorende wetgeving voor accountants en belastingconsulenten:


  • KB van 2 maart 1989 tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van het Instituut der Accountants
  • Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten
  • KB van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten
Zie bijhorende artikelen:


  • Art. 5 van de Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen
  • Art. 38, 3° van de Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen 


Bron: http://www.iec-iab.be/nl


Waardevol? Delen wordt gewaardeerd:

Zoek een belastingsadvieskantoor bij u in de buurt »


Lees een ander artikel »Andere artikelen

Hoogwaardig advies
Lees verder


Zoek naar een belastingsadvieskantoor in de buurt